f
title
แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
1st. Chiangrai highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน
ลงพื้นที่สำรวจโครงการสำรวจและออกแบบ ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 1 กับทางหลวงหมายเลข 1418 (ทางเข้าสนามบินแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย)
ลงวันที่ 22/03/2565

นายนิคม เทพบุตร ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง และบริษัทที่ปรึกษาลงพื้นที่สำรวจโครงการสำรวจและออกแบบ ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 1 กับทางหลวงหมายเลข 1418 (ทางเข้าสนามบินแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย)

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
961 ดาวน์โหลด

'