f
title
แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
1st. Chiangrai highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน
ให้การต้อนรับ นายอลงกรณ์ กัวตระกูล ผอ.ขท.ชร.1
ลงวันที่ 05/05/2565

คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 ให้การต้อนรับ นายอลงกรณ์ กัวตระกูล ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 ด้วยความยินดียิ่ง


'