f
title
แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
1st. Chiangrai highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน
นายอลงกรณ์ กัวตระกูล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2567
ลงวันที่ 28/05/2567

วันที่ 28 พฤษภาคม 2567

นายอลงกรณ์ กัวตระกูล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2567 โดยร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณพื้นที่หมวดทางหลวงห้วยสัก(แห่งใหม่) ทางหลวงหมายเลข 1020 ตอน เชียงราย-โป่งเกลือ ที่ กม. 5+500


'