f
title
แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
1st. Chiangrai highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
436 จ้างเหมาตัดหญ้า ทางหลวงหมายเลข 1152, 1190, 1181, 1 จำนวน 1 รายการ 22/02/2562 533/-/163/62 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
437 จ้างเหมาตัดหญ้า ทางหลวงหมายเลข 118 จำนวน 1 รายการ 22/02/2562 533/-/162/62 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
438 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 22/02/2562 e-ชร.1/26/2562 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
439 จ้างเหมาตัดหญ้า ทางหลวงหมายเลข 1, 107, 1016, 1209, 1232, 1233 จำนวน 1 รายการ 21/02/2562 533/-/161/62 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
440 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ 15/02/2562 533/70/154/62 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
441 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ทางหลวงหมายเลข 118 ตอน ท่าก๊อ - ดงมะดะ ระหว่าง กม.63+000 - EQ กม.63+378.262 BK / กม.63+585 AH ปริมาณงาน 1 แห่ง 15/02/2562 ชร.1/27/2562 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
442 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 13/02/2562 533/35/152/62 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
443 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 12/02/2562 533/35/151/62 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
444 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 08/02/2562 533/60/149/62 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
445 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 06/02/2562 533/60/143/62 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
446 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 21/01/2562 533/60/120/62 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
447 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 18/01/2562 533/60/119/62 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
448 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 17/01/2562 533/35/117/62 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
449 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 16/01/2562 533/35/115/62 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
450 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 28/12/2561 533/60/96/62 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
แสดง 436 ถึง 450 จาก 462 รายการ