f
title
แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
1st. Chiangrai highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
91 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1016 ตอนควบคุม 0100 ตอน แม่จัน - กิ่วพร้าว ระหว่าง กม. 3+767 - กม. 5+692 ปริมาณงาน 1 แห่ง ( 56 ต้น ) 14/11/2565 ชร.1/33/2566 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
92 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 107 ตอนควบคุม 0300 ตอน เมืองงาม - แม่จัน ตอน 1 ระหว่าง กม. 211+000 - กม. 223+000 (เป็นช่วง ๆ ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (1,740 เมตร) 14/11/2565 ชร.1/35/2566 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
93 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 118 ตอนควบคุม 0202 ตอน แม่สรวย - ดงมะดะ ระหว่าง กม. 134+000 - กม. 141+000 (เป็นช่วง ๆ ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (1,444 เมตร) 10/11/2565 ชร.1/30/2566 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
94 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1378 ตอนควบคุม 0100 ตอน สามัคคีใหม่ - ห้วยปู ระหว่าง กม. 6+250 - กม. 12+850 (เป็นช่วง ๆ ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (1,448 เมตร) 10/11/2565 ชร.1/29/2566 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
95 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 131 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเลี่ยงเมืองเชียงราย ระหว่าง กม. 3+700 - กม. 5+900 ปริมาณงาน 1 แห่ง ( 68 ต้น ) 10/11/2565 ชร.1/27/2566 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
96 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1306 ตอนควบคุม 0100 ตอน ห้วยสัก - บ้านดอน ระหว่าง กม. 9+500 - กม. 11+200 ปริมาณงาน 1 แห่ง ( 46 ต้น ) 10/11/2565 ชร.1/28/2566 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
97 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1089 ตอนควบคุม 0100 ตอน ผาเดื่อ - ห้วยหินฝน ระหว่าง กม. 0+000 - กม. 6+000 ( เป็นช่วง ๆ ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (1,456 เมตร) 09/11/2565 ชร.1/32/2566 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
98 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1209 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านเด่น - ท่าข้าวเปลือก ตอน 2 ระหว่าง กม. 17+850 - กม. 20+230 ปริมาณงาน 1 แห่ง ( 69 ต้น ) 09/11/2565 ชร.1/31/2566 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
99 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 1404 ตอน ห้วยพลู - แม่คำ ระหว่าง กม. 949+400 - กม. 951+325 ปริมาณงาน 1 แห่ง ( 56 ต้น ) 09/11/2565 ชร.1/25/2566 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
100 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 109 ตอนควบคุม 0100 ตอน แม่สรวย - ห้วยป่าไร่ ตอน 3 ระหว่าง กม. 9+000 - กม. 16+000 (เป็นช่วง ๆ ) ปริมาณงาน 1 แห่ง ( 3,714 เมตร) 09/11/2565 - แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
101 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 1403 ตอน แยกแม่กรณ์ - ห้วยพลู ระหว่าง กม. 939+250 - กม. 940+950 ปริมาณงาน 1 แห่ง ( 17 ต้น ) 08/11/2565 - แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
102 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 1401 ตอน พาน - ร่องขุ่น ตอน 1 ระหว่าง กม. 890+370 - กม. 891+525 ปริมาณงาน 1 แห่ง ( 68 ต้น ) 08/11/2565 ชร.1/23/2566 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
103 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1150 ตอนควบคุม 0200 ตอน ขุนแจ๋ - เวียงป่าเป้า ตอน 1 ระหว่าง กม. 53+000 - กม. 60+000 (เป็นช่วง ๆ ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (1,152 เมตร) 27/10/2565 ชร.1/18/2566 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
104 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1130 ตอนควบคุม 0100 ตอน ป่าซาง - กิ่วสะไต ตอน 1 ระหว่าง กม. 9+000 - กม. 15+000 (เป็นช่วง ๆ ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (1,162 เมตร) 27/10/2565 ชร.1/19/2566 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
105 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1384 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านใหม่ - น้ำตกขุนกรณ์ ระหว่าง กม. 0+000 - กม. 8+000 (เป็นช่วง ๆ ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (1,160 เมตร) 27/10/2565 ชร.1/22/2566 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
แสดง 91 ถึง 105 จาก 462 รายการ