f
title
แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
1st. Chiangrai highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
151 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานฉาบผิวแอสฟัลท์ ทางหลวงหมายเลข 109 ตอนควบคุม 0100 ตอน แม่สรวย - ห้วยป่าไร่ ระหว่าง กม.0+000 - กม.10+000 ปริมาณงาน 92,916 ตร.ม. 03/04/2563 e-ชร.1/19/2563 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
152 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 ปริมาณงาน 1 แห่ง 03/04/2563 ชร.1/25/2563 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
153 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรรองรับทางหลวงอาเซียน ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน พาน - สันทรายหลวง กม.924+000-กม.924+300,ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน สันทรายหลวง-บ้านเด่น กม.924+300-กม.944+100,ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน บ้านเด่น-แม่คำ กม.944+100-กม.950+000 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 03/04/2563 ชร.1/23/2563 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
154 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 1402 ตอน สันทรายหลวง - บ้านเด่น ระหว่าง กม.936+800-กม.937+400 ปริมาณงาน 1 แห่ง 24/03/2563 ชร.1/21/2563 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
155 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1149 ตอนควบคุม 0102ตอน ป่ากล้วย - ห้วยน้ำริน ระหว่าง กม.14+685 - กม.14+790 ปริมาณงาน 1 แห่ง 23/03/2563 ชร.1/14/2563 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
156 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1152 ตอนควบคุม 0100 ตอน หัวดอย - บ้านดอน ระหว่าง กม.17+470 - กม.17+530 ปริมาณงาน 1 แห่ง 23/03/2563 ชร.1/11/2563 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
157 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 118 ตอนควบคุม 0201 ตอน ดอยนางแก้ว - ท่าก๊อ ระหว่าง กม.88+800 - กม.88+875 ปริมาณงาน 1 แห่ง 23/03/2563 e-ชร.1/8/2563 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
158 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานซ่อมทางผิวแอสฟัลท์ ทางหลวงหมายเลข 1334 ตอนควบคุม 0100 ตอน ผาบือ - ดอยช้างมูบ ระหว่าง กม.4+150 - กม.7+500 ปริมาณงาน 18,535 ตร.ม. 23/03/2563 ชร.1/13/2563 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
159 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างที่จอดรถประจำทางและที่พักผู้โดยสาร ทางหลวงหมายเลข 1020 ตอน ควบคุม 0100 ตอน เชียงราย - โป่งเกลือ ตอน 2 ระหว่าง กม.15+375 - กม.15+600 ปริมาณงาน 1 แห่ง 16/03/2563 e-ชร.1/5/2563 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
160 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานระบายน้ำข้างทางและใต้ผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 107 ตอนควบคุม 0300 ตอน เมืองงาม - แม่จัน ระหว่าง กม.222+400 - กม.223+125 ปริมาณงาน 1 แห่ง 16/03/2563 e-ชร.1/7/2563 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
161 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลท์ ทางหลวงหมายเลข 118 ตอนควบคุม 0201 ตอน ดอยนางแก้ว - ท่าก๊อ ตอน 2 ระหว่าง กม.69+000 - กม.70+200 ปริมาณงาน 24,165 ตร.ม. 16/03/2563 ชร.1/12/2563 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
162 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลท์ ทางหลวงหมายเลข 1306 ตอน ห้วยสัก - บ้านดอน ตอน 1 ระหว่าง กม.8+300 - กม.11+550 ปริมาณงาน 29,752 ตร.ม. 16/03/2563 ชร.1/10/2563 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
163 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลท์ ทางหลวงหมายเลข 1209 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านเด่น - ท่าข้าวเปลือก ระหว่าง กม.3+030 - กม.6+500 ปริมาณงาน 32,386 ตร.ม. 16/03/2563 ชร.1/9/2563 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
164 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลท์ ทางหลวงหมายเลข 1020 ตอน เชียงราย - โป่งเกลือ ตอน 1 ระหว่าง กม. 5+460 - กม.5+985 และ กม.7+540 - กม.7+900 ปริมาณงาน 14,769 ตร.ม. 16/03/2563 e-ชร.1/6/2563 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
165 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 118 ตอนควบคุม 0201 ตอน ดอยนางแก้ว - ท่าก๊อ ตอน 3 ระหว่าง กม.111+000 - กม.113+000 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 57 ต้น) 13/03/2563 e-ชร.1/2/2563 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
แสดง 151 ถึง 165 จาก 180 รายการ