f
title
แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
1st. Chiangrai highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
166 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 118 ตอนควบคุม 0202 ตอน ท่าก๊อ - ดงมะดะ ตอน 2 ระหว่าง กม.155+500 - กม.157+600 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 57 ต้น) 13/03/2563 e-ชร.1/3/2563 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
167 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 107 ตอนควบคุม 0300 ตอน เมืองงาม - แม่จัน ระหว่าง กม.239+470 - กม.240+301 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13/03/2563 e-ชร.1/4/2563 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
168 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1020 ตอนควบคุม 0100 ตอน เชียงราย-โป่งเกลือ ตอน 2 ระหว่าง กม.20+500-กม.23+000 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 72 ต้น) 26/02/2563 e-ชร.1/1/2563 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
169 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 1401 ตอน พาน - สันทรายหลวง ระหว่าง กม.896+800 - กม.897+200 (RT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง 21/08/2562 e-ชร.1/33/2562 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
170 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 1402 ตอน สันทรายหลวง - บ้านเด่น ระหว่าง กม.925+640 - กม.926+400 (RT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง 30/07/2562 e-ชร.1/32/2562 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
171 ประกวดราคาจ้างโครงการล้อมย้ายต้นไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติขุนแจ ทางหลวงหมายเลข 118 ตอนควบคุม 0201 ตอน ดอยนางแก้ว - ท่าก๊อ ระหว่าง กม.52+750 - กม.62+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง (358 ต้น) 10/06/2562 e-ชร.1/31/2562 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
172 ประกวดราคาจ้างโครงการล้อมย้ายต้นไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติขุนแจ ทางหลวงหมายเลข 118 ตอนควบคุม 0201 ตอน ดอยนางแก้ว - ท่าก๊อ ระหว่าง กม.52+750 - กม.62+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง (358 ต้น) 16/05/2562 ชร.1/32/2562 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
173 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ปี 2562 ทางหลวงหมายเลข 1149 ตอนควบคุม 0101 ตอน ห้วยไคร้ - ป่ากล้วย ระหว่าง กม.8+250 - กม.8+290 ปริมาณงาน 1 แห่ง 08/05/2562 e-ชร.1/29/2562 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
174 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 1402 ตอน สันทรายหลวง - บ้านเด่น ระหว่าง กม.932+350 - กม.932+550 และทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 1403 ตอน บ้านเด่น - แม่คำ ระหว่าง กม.960+450 - กม.960+500 ปริมาณงาน 2 แห่ง 22/03/2562 ชร.1/29/2562 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
175 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 1402 ตอน สันทรายหลวง - บ้านเด่น ระหว่าง กม.932+500 - กม.933+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง 22/03/2562 ชร.1/30/2562 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
176 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 21/02/2562 e-ชร.1/26/2562 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
177 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ทางหลวงหมายเลข 118 ตอน ท่าก๊อ - ดงมะดะ ระหว่าง กม.63+000 - EQ กม.63+378.262 BK / กม.63+585 AH ปริมาณงาน 1 แห่ง 15/02/2562 ชร.1/27/2562 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
178 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ทางหลวงหมายเลข 1130 ตอน ป่าซาง - กิ่วสะไต ระหว่าง กม.1+875 - กม.3+375 ปริมาณงาน 1 แห่ง 26/12/2561 ชร.1/26/2562 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
179 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลท์ ทางหลวงหมายเลข 1020 ตอนควบคุม 0100 ตอน เชียงราย - โป่งเกลือ ระหว่าง กม.4+880 - กม.5+460 ปริมาณงาน 11,332 ตร.ม. 04/12/2561 ชร.1/25/2562 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
180 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 13/11/2561 533/45/44/62 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
แสดง 166 ถึง 180 จาก 180 รายการ