f
title
แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
1st. Chiangrai highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
106 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 1016 ตอนควบคุม 0100 ตอน แม่จัน - กิ่วพร้าว ระหว่าง กม.3+210 - กม.4+050 ปริมาณงาน 1 แห่ง 13/11/2563 e-ชร.1/30/2564 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
107 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 1232 ตอนควบคุม 0100 ตอน อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งราย - เวียงชัย ระหว่าง กม.10+375 - กม.12+445 ปริมาณงาน 1 แห่ง 11/11/2563 e-ชร.1/20/2564 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
108 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ (เสริมผิวแบบบาง 3 ซม.) ทางหลวงหมายเลข 1384 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านใหม่ - น้ำตกขุนกรณ์ ระหว่าง กม.0+000 - กม.6+400 ปริมาณงาน 58,428 ตร.ม. 09/11/2563 e-ชร.1/16/2564 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
109 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1232 ตอนควบคุม 0100 ตอน อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งราย - เวียงชัย ระหว่าง กม.5+785 - กม.5+820 ปริมาณงาน 1 แห่ง 06/11/2563 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
110 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1209 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านเด่น - ท่าข้าวเปลือก ระหว่าง กม.3+168 - กม.3+354 ปริมาณงาน 1 แห่ง 06/11/2563 e-ชร.1/18/2564 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
111 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตรฐานงานทางปี 2564 งานก่อสร้างที่พักริมทาง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 1405 ตอน แม่คำ - กลางสะพานแม่น้ำสาย ระหว่าง กม.983+097 - กม.983+562 (LT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง 06/11/2563 e-ชร.1/19/2564 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
112 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 118 ตอนควบคุม 0201 ตอน ดอยนางแก้ว - ท่าก๊อ ระหว่าง กม.107+958 - กม.108+026 ปริมาณงาน 1 แห่ง 06/11/2563 e-ชร.1/17/2564 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
113 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ (เสริมผิวแบบบาง 3 ซม.) ทางหลวงหมายเลข 1338 ตอนควบคุม 0100 ตอน ขาแหย่ง - ป่าเมี่ยง ระหว่าง กม.12+000 - กม.19+000 ปริมาณงาน 49,556 ตร.ม. 05/11/2563 e-ชร.1/9/2564 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
114 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ (เสริมผิวแบบบาง 3 ซม.) ทางหลวงหมายเลข 1150 ตอนควบคุม 0200 ตอน ขุนแจ๋ - เวียงป่าเป้า ระหว่าง กม.57+500 - กม.62+000 ปริมาณงาน 40,574 ตร.ม. 05/11/2563 e-ชร.1/10/2564 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
115 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ (เสริมผิวแบบบาง 3 ซม.) ทางหลวงหมายเลข 107 ตอนควบคุม 0300 ตอน เมืองงาม - แม่จัน ระหว่าง กม.205+121 - กม.210+600 ปริมาณงาน 49,909 ตร.ม. 05/11/2563 e-ชร.1/11/2564 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
116 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1378 ตอนควบคุม 0100 ตอน สามัคคีใหม่ - ห้วยปู ระหว่าง กม.6+850 - กม.11+000 ปริมาณงาน 18,816 ตร.ม. 05/11/2563 e-ชร.1/15/2564 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
117 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1334 ตอนควบคุม 0100 ตอน ผาบือ - ดอยช้างมูบ ระหว่าง กม.11+185 - กม.15+240 ปริมาณงาน 18,261 ตร.ม. 05/11/2563 e-ชร.1/13/2564 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
118 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1232 ตอนควบคุม 0100 ตอน อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งราย - เวียงชัย ระหว่าง กม.1+300 - กม.3+200 ปริมาณงาน 32,260 ตร.ม. 05/11/2563 e-ชร.1/14/2564 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
119 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ (เสริมผิวแบบบาง 3 ซม.) ทางหลวงหมายเลข 109 ตอนควบคุม 0100 ตอน แม่สรวย - ห้วยป่าไร่ ระหว่าง กม.10+000 - กม.14+700 ปริมาณงาน 42,690 ตร.ม. 05/11/2563 e-ชร.1/12/2564 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
120 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงแม่สาย แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 จ.เชียงราย ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 1405 ตอน แม่คำ - กลางสะพานแม่น้ำสาย ระหว่าง กม.981+300 - กม. 30/10/2563 e-ชร.1/8/2564 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
แสดง 106 ถึง 120 จาก 180 รายการ