f
title
แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
1st. Chiangrai highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
91 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ 16/05/2567 6,560.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
92 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 16/05/2567 23,830.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
93 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ 16/05/2567 6,530.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
94 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 งานอำนวยความปลอดภัยติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างถนนลานเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง - พระตำหนักดอยตุง ทางหลวงหมายเลข 1388 ตอนห้วยน้ำขุ่น - พระตำหนักดอยตุง ระหว่าง กม.4+000 - กม.6+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 68 ต้น) 10/06/2567 3,500,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
95 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 15/05/2567 30,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
96 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ 14/05/2567 8,245.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
97 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 จ้างโครงการงานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31320 งานหมุดแก้วสะท้อนแสงรอบตัว 360 องศา บนทางหลวงหมายเลข 107 ตอนควบคุม 0300 ตอน เมืองงาม - แม่จัน ตอน 1 ระหว่าง กม.205+121 - กม.210+600 และ กม.214+500 - กม.221+500 เป็นช่วงๆ 14/05/2567 499,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
98 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 13/05/2567 29,070.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
99 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 13/05/2567 62,740.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
100 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 13/05/2567 275,370.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
101 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 1405 ตอน แม่คำ - กลางสะพานแม่น้ำสาย (เขตแดนไทย - พม่า) ระหว่าง กม.983+097 - กม.983+562 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15/05/2567 15,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
102 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 07/05/2567 230,980.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
103 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 จ้างค่าจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ 07/05/2567 13,304.80 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
104 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 07/05/2567 231,180.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
105 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 ซื้อยาง จำนวน 1 รายการ 02/05/2567 9,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 91 ถึง 105 จาก 2,964 รายการ