f
title
แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
1st. Chiangrai highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
61 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 งานอำนวยความปลอดภัยติดตั้งราวกันอันตรายแบบลูกกลิ้งลดความรุนแรงของอุบัติเหตุ (SAFETY ROLLING BARRIER) ทางหลวงหมายเลข 118 ตอนควบคุม 0201 ตอน ดอยนางแก้ว - แม่สรวย ระหว่าง กม. 55+290 - กม. 55+500 (ปริมาณงาน 1 แห่ง) 06/06/2567 10,643,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
62 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 งานอำนวยความปลอดภัยติดตั้งราวกันอันตรายแบบลูกกลิ้งลดความรุนแรงของอุบัติเหตุ (SAFETY ROLLING BARRIER) ทางหลวงหมายเลข 1149 ตอนควบคุม 0100 ตอน ห้วยไคร้ - ห้วยน้ำริน ระหว่าง กม. 7+050 - กม. 7+176 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 126 ม.) 07/06/2567 6,672,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
63 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 06/06/2567 8,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
64 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 06/06/2567 9,440.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
65 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 1403 ตอน แยกแม่กรณ์ - ห้วยพลู ระหว่าง กม.933+850 - กม.934+400 ปริมาณงาน 1 แห่ง 28/06/2567 15,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
66 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 งานอำนวยความปลอดภัยติดตั้งป้ายแนะนำและป้ายเตือนต่างๆ เส้นทางห้วยไคร้-ดอยตุง ทางหลวงหมายเลข 1149 ตอนควบคุม 0100 ตอน ห้วยไคร้ - ห้วยน้ำริน ระหว่าง กม.14+000 - กม.25+000 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 254.03 ตร.ม.) 06/06/2567 2,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
67 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 ซื้ออะไหล่ จำนวน 1 รายการ 05/06/2567 5,190.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
68 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 ซื้อแบตเตอรี่ จำนวน 1 รายการ 05/06/2567 5,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
69 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 04/06/2567 55,060.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
70 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 จ้างเหมาทำการบูรณะทรัพย์สิน จำนวน 1 รายการ 04/06/2567 15,310.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
71 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 31/05/2567 5,850.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
72 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 4 รายการ 31/05/2567 17,950.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
73 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 จ้างเหมาก่อสร้าง Curb and Gutter จำนวน 1 รายการ 31/05/2567 67,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
74 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ 30/05/2567 13,350.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
75 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 12 รายการ 30/05/2567 446,550.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 61 ถึง 75 จาก 2,964 รายการ