f
title
แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
1st. Chiangrai highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
16 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 04/07/2567 221,370.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
17 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 02/07/2567 8,925.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
18 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 01/07/2567 74,404.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
19 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 1 รายการ 01/07/2567 99,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
20 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 จ้างเหมาตัดหญ้า จำนวน 1 รายการงาน 01/07/2567 190,132.65 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
21 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 28/06/2567 50,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
22 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 จ้างเหมาก่อสร้างป้ายโครงการและประตูเข้า - ออก หมวดทางหลวงห้วยสัก จำนวน 1 รายการ 28/06/2567 357,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
23 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 จ้างเหมางานปรับปรุงศาลา ขนาดกลาง3.00x6.00 ม. (ภาคเหนือ) จำนวน 1 รายการ 28/06/2567 498,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
24 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 จ้างเหมางานตัดหญ้า จำนวน 1 รายการ 28/06/2567 199,622.99 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
25 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 27/06/2567 6,165.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
26 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 26/06/2567 488,300.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
27 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 งานจ้างเหมาปรับปรุงศาลา ขนาดกลาง3.00x6.00 ม. (ภาคเหนือ) จำนวน 1 รายการ 26/06/2567 398,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
28 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 จ้างเหมาตัดหญ้า จำนวน 1 รายการ 25/06/2567 172,892.25 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
29 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 24/06/2567 18,540.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
30 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 23/06/2567 80,300.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 16 ถึง 30 จาก 2,964 รายการ